Pytania? Wyślij do nas

  I - IV 8:00 - 17:00 / V 8:00 - 16:45 / VI - VII Zamknięte

  +370 655 35398

  Top

  UAB "Burbuliukas ir Co" Polityka prywatności

  Jonizator wody / UAB "Burbuliukas ir Co" Polityka prywatności

  UAB Burbuliukas & Co szanuje prywatność swoich użytkowników. Zobowiązujemy się do ochrony prywatności naszych klientów poprzez zapewnienie spersonalizowanej usługi oraz uczciwe i zgodne z prawem przetwarzanie i utrzymywanie podanych przez Państwa danych rejestracyjnych/dostawczych.

  Niniejsza polityka prywatności odzwierciedla praktyki Burbuliukas & Co w zakresie danych klientów. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego tematu, wyślij e-mail do: admin@burbuliukas.lt.

  Linki do stron internetowych osób trzecich na naszych stronach nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności odwiedzanych stron internetowych.

  Twoja zgoda

  Akceptując niniejszą Politykę Prywatności, wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich Danych Osobowych w celu realizacji Twoich zamówień, niezależnie od tego, czy zamawiasz newsletter czy produkt bezpośrednio u nas, oraz na przekazanie Twoich Danych Osobowych naszym partnerom świadczącym usługi dostawy.

  Użytkownik upoważnia nas do gromadzenia, zarządzania, przetwarzania i przechowywania swoich Danych osobowych w zakresie i w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności i innych naszych dokumentach.

  Gromadzenie informacji

  Spółka UAB "Burbuliukas ir Co" przestrzega ustawy o prawnej ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej. Następujące informacje o klientach są zbierane przez subskrypcję newslettera Water Ionizers, dział marketingu, stronę internetową www.aquatorioniser.com.

  Dane o naszych klientach zbieramy poprzez:

  • formularze rejestracyjne,
  • gdy kupujesz nasze towary lub korzystasz z naszych usług,
  • gdy podajesz dane o sobie online, telefonicznie lub w inny sposób.

  Dane, które mogą być zbierane w celu świadczenia usług:

  • Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu w celach doręczeniowych.
  • Na potrzeby oferty pracy - imię, nazwisko, adres e-mail, CV.

  Imię, nazwisko i adres e-mail Klienta są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego.

  Jeśli odwiedzasz nasze strony internetowe, zbieramy również informacje, które ujawniają wzorce korzystania z naszych usług lub automatycznie generowane statystyki odwiedzin.

  Możemy wykorzystywać Państwa adres IP do administrowania naszą stroną internetową oraz do diagnozowania potencjalnych problemów.

  Wykorzystanie danych osobowych

  Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do następujących celów:

  • obsługa rezerwacji, rejestracji i zapytań,
  • świadczenie zamówionych przez Ciebie usług - zarządzanie dostępem do usług, wysyłanie newsletterów,
  • wysyłanie Ci informacji o oferowanych przez nas towarach i usługach (jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie takich informacji),

  Korzystamy również z zagregowanych danych osobowych o Tobie (tak, że nie jest możliwe zidentyfikowanie konkretnego użytkownika po imieniu):

  • aby opisać portret klienta,
  • w partnerstwie z agencjami reklamowymi,
  • audytowanie stron internetowych.

  Zobowiązujemy się nigdy nie przekazywać Twoich danych osobowych żadnym nie powiązanym stronom trzecim, z wyjątkiem następujących przypadków:

  • jeśli wyrazili Państwo zgodę na ujawnienie swoich Danych Osobowych;
  • w przypadku usług - naszym partnerom, którzy zapewniają dostawę lub inne zamówione przez Ciebie usługi. Dostarczymy tym usługodawcom tylko tyle Twoich danych osobowych, ile jest konieczne do wykonania konkretnej usługi. Od wszystkich współpracujących z nami usługodawców wymagamy, aby Twoje dane były bezpieczne;
  • organy ścigania zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawodawstwie Republiki Litewskiej.

  Marketing bezpośredni

  Staramy się jako pierwsi informować naszych klientów o informacjach, które mogą ich zainteresować: ofertach specjalnych, nowościach i usługach firmy Water Ionizers.

  Podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu może być wykorzystany do celów marketingu bezpośredniego na podstawie Twojej zgody przy zamawianiu usług, towarów i / lub uzasadnionego interesu firmy Water Ionizers, tylko jeśli nie zrezygnowałeś z otrzymywania ofert od Water Ionizers.

  Użytkownik może w każdej chwili zgłosić sprzeciw poprzez złożenie zamówienia admin@burbuliukas.lt lub na swoim koncie, klikając odpowiedni link na stronie usług konta w serwisie, aby wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Jeśli nie życzysz sobie dłużej, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, możesz zmienić ustawienia swojego konta, klikając odpowiedni link na stronie usług konta na stronie internetowej lub klikając link "Wyrejestruj się ze wszystkich ofert" znajdujący się na dole wysłanej przez nas wiadomości e-mail. Alternatywnie, we wszystkich przypadkach, można wysłać wiadomość e-mail na adres admin@burbuliukas.lt lub zadzwonić na ogólny numer telefonu +370 655 35398 i zaznaczyć, że nie chce się otrzymywać ofert. Oferty bezpośrednie zostaną zakończone tylko na adresy e-mail i/lub numery telefonów, które zostały wyraźnie podane.

  Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego bez podania przyczyn sprzeciwu oraz pisemnego żądania sprostowania nieprawidłowych, niekompletnych lub niedokładnych danych osobowych.

  Okresy przechowywania informacji

  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności. W celu zamawiania towarów i marketingu bezpośredniego dane będą przechowywane maksymalnie przez 3 lata, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo.

  Niezależnie od powyższych okresów przechowywania, mamy prawo do zachowania Państwa Danych Osobowych na serwerze tak długo, jak jest to konieczne, jeśli dane, które nam Państwo przekazali, zostały (i) wykorzystane do popełnienia czynu niezgodnego z prawem lub (ii) podejrzewa się, że są przedmiotem kradzieży tożsamości lub innego przestępstwa, które było lub będzie przedmiotem dochodzenia odpowiednich organów ścigania, (iii) jeśli otrzymaliśmy skargę w odniesieniu do odpowiedniego klienta lub jeśli zaobserwowaliśmy naruszenie Warunków przez odpowiedniego klienta, lub (iv) jeśli mamy inne uzasadnione cele zatrzymania Danych Osobowych. Dane te są niszczone na zgodne z prawem polecenie organów ścigania lub innych uprawnionych organów.

  Twoje prawa

  Masz prawo dostępu do swoich Danych osobowych po okazaniu dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość (w celu potwierdzenia tożsamości należy okazać paszport, dowód osobisty, prawo jazdy obywatela Republiki Litewskiej). Aby dowiedzieć się, jakie Dane Osobowe zgromadziliśmy lub otrzymaliśmy i z jakich źródeł, w jakich celach są przetwarzane, jakim odbiorcom są udostępniane i były udostępniane co najmniej przez ostatni 1 (jeden) rok, lub czy wszystkie Państwa Dane Osobowe są kompletne i poprawne, należy wcześniej skontaktować się z nami z podanego adresu e-mail. Po otrzymaniu takiego zapytania od Państwa, odpowiemy czy Dane Osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane i udostępnimy żądane dane nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zapytania. Dane będą przekazywane bezpłatnie w ramach niniejszej klauzuli raz w roku kalendarzowym.

  Masz również prawo do:

  • zażądać sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne i/lub niekompletne;
  • żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych do czasu zweryfikowania przez nas poprawności danych. W takim przypadku w okresie ograniczenia przetwarzania nie będą Państwo mogli nabyć naszych towarów i/lub usług;
  • żądania otrzymania Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Dane będą przekazywane bezpłatnie w ramach niniejszej klauzuli raz w roku kalendarzowym.
  • poprzez złożenie do nas pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz żądania usunięcia Konta lub wstrzymania przetwarzania Danych Osobowych, w przypadku gdy Dane Osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami ustawy o ochronie prawnej danych osobowych oraz innych ustaw, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej Polityce Prywatności,
  • poprzez niezwłoczne wyrażenie sprzeciwu lub późniejsze zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Jeśli nie chcesz już otrzymywać naszych informacji promocyjnych, możesz zrezygnować z nich, postępując zgodnie z procedurą rezygnacji z subskrypcji znajdującą się na dole każdej wiadomości e-mail.

  Wszelkie żądania lub dyspozycje związane z przetwarzaniem Danych osobowych należy kierować do nas na piśmie w jeden z następujących sposobów:

  • poprzez dostarczenie takiego wniosku lub instrukcji bezpośrednio do nas na adres Pušaloto g. 76, Panevėžys, LT - 35135.
  • poprzez wysłanie takiego wniosku lub dyspozycji na adres e-mail admin@burbuliukas.lt z adresu e-mail, który wcześniej nam podałeś.

  Po otrzymaniu takiego żądania lub dyspozycji od Państwa, udzielimy odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych i wykonamy lub odmówimy wykonania czynności określonych w żądaniu. Na Państwa wniosek odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej.

  Jeżeli uważasz, że sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe nie jest zgodny z obowiązującym prawem, masz prawo skontaktować się z Państwowym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (www.ada.lt).

  Stosowanie plików cookie

  Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który strona internetowa przechowuje na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas jego wizyty. Pliki cookie są powszechnie stosowane przez strony internetowe, aby umożliwić ich działanie, sprawne funkcjonowanie i dostarczanie informacji właścicielom stron internetowych.

  Używamy plików cookie, aby określić wielkość naszej publiczności i wzorce konsumpcji na naszych stronach internetowych. Naszym celem jest maksymalne spersonalizowanie naszych usług pod kątem Twoich zainteresowań.

  Informacje otrzymane za pośrednictwem plików cookies wykorzystujemy do:

  • identyfikacji powracających, zarejestrowanych użytkowników i/lub subskrybentów w celu otwarcia treści lub usług, o które prosili,
  • aby uniknąć ponownej rejestracji dla osób regularnie odwiedzających stronę,
  • aby umożliwić użytkownikom łatwiejszy dostęp z/do naszych innych stron internetowych
  • monitorowania nawyków konsumpcyjnych użytkownika w celu dostarczania mu treści, które są dla niego istotne oraz ulepszania naszych stron internetowych zgodnie z jego preferencjami.

  Pliki cookies mogą być ustawione przez system, który wyświetla Ci reklamy i wykorzystywane do wyświetlania reklam, które powinny być dla Ciebie interesujące i adekwatne do Twoich zainteresowań. Są one również wykorzystywane do zapewnienia, że użytkownik zobaczy tylko niektóre reklamy określoną liczbę razy oraz do pomocy w mierzeniu skuteczności kampanii reklamowej.

  Wiele przeglądarek jest ustawionych na automatyczne akceptowanie plików cookie. Możesz wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce, ale pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz stracić dostęp do wielu funkcji, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat plików cookie, odwiedź następującą stronę internetową http://www.allaboutcookies.org lub http://www.aboutcookies.orggdzie znajdziesz szczegółowe, niezależne informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookies poprzez preferencje przeglądarki oraz jak usunąć pliki cookies, które już znajdują się na Twoim komputerze. Aby usunąć pliki cookie z telefonu komórkowego, należy zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu.

  Aby zrezygnować z rejestrowania przez Google Analytics przeglądania stron internetowych, należy odwiedzić stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Jeśli usuniesz pliki cookie z dysku twardego swojego komputera, będziesz musiał ponownie zarejestrować się za każdym razem, gdy odwiedzisz naszą stronę internetową. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookie na dysku twardym komputera. Spowoduje to ograniczenie funkcjonalności strony internetowej, uniemożliwi Ci dostęp do usług abonamentowych, innymi słowy sprawi, że niektóre treści będą dla Ciebie niedostępne.

  Polityka bezpieczeństwa

  Firma Burbuliukas ir Co UAB zainstalowała niezbędne wyposażenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkowników przed nieuprawnionym włamaniem lub nieuprawnionym wykorzystaniem, zmianą, bezprawnym lub przypadkowym zniszczeniem. Serwery są utrzymywane przez certyfikowanych specjalistów UAB Interneto Vizija.

  pl_PLPolski