Pytania? Wyślij do nas

  I - IV 8:00 - 17:00 / V 8:00 - 16:45 / VI - VII Zamknięte

  +370 655 35398

  Top

  Zasady

  Jonizator wody / Zasady

  1) Klient jest odpowiedzialny za prawidłowość danych podanych podczas rejestracji. W przypadku podania nieprawidłowych danych, dostęp Klienta do strony https://www.aquatorionizer.com/ zostanie ograniczony.

  2) Gospodarze serwisu zobowiązują się nie przekazywać osobom trzecim żadnych poufnych informacji podanych podczas rejestracji.

  3) Do zakupu towarów oferowanych w sklepie internetowym https://www.aquatorionizer.com/ uprawnione są następujące osoby:
  - osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat;
  - osoby poniżej 16 roku życia za zgodą rodziców lub opiekunów;
  - osoby prawne.

  4) Zabronione:
  - kopiowania, wykorzystywania, rozpowszechniania, odtwarzania informacji lub treści zawartych na tej stronie bez pisemnej zgody właściciela strony;
  - używać programów komputerowych, które mogą zakłócić działanie tej strony lub w inny sposób zakłócić działanie systemu www.aquatorioniser.com.

  5) Przy wpisywaniu danych proszę używać liter litewskich. Imiona, nazwiska i nazwy miejscowości muszą zaczynać się wielką literą. Należy podać dokładny adres zamieszkania - jest to niezbędne nie tylko do dostarczenia towaru, ale także do wystawienia faktury.

  6) Podczas rejestracji należy podać swój numer telefonu.

  7) Zastrzegamy sobie prawo do:
  - edytować informacje zawarte na stronie; w przypadku dodania nowych sekcji regulaminu strony www.aquatorioniser.com, wchodzą one w życie z chwilą ich opublikowania;
  - ograniczyć dostęp do tej strony klientom, którzy nie przestrzegają tych zasad;
  - ściganie tych, którzy nie przestrzegają tych zasad lub angażują się w złośliwe działania

  8) Kupując towar potwierdzasz, że znasz politykę zwrotów i gwarancji.

  9) Przedmiot może się różnić od przedmiotu pokazanego na zdjęciu. Zdjęcie może zawierać części, które nie wchodzą w skład przedmiotu. Ilości są ograniczone. Jeśli cena danego przedmiotu nie jest taka sama w sklepie i online, prawidłową ceną jest cena w sklepie.

  Metody płatności
  Na stronie www.aquatorioniser.com możesz płacić w sposób, który najbardziej Ci odpowiada:

  1. W gotówce,
  2. Bankowość elektroniczna,
  3. Przelewem bankowym,
  4. Paysera (mokejimai.lt)

  W gotówce
  Dla Państwa wygody oferujemy płatność gotówką. Jeśli wybierzesz tę formę płatności, nie zapłacisz w momencie składania zamówienia, ale w sklepach Burbuliukas lub w momencie dostarczenia towaru przez kuriera. Uwaga: Prosimy o posiadanie dokładnej kwoty gotówki określonej w zamówieniu dostępnej w momencie dostawy.

  Bankowość elektroniczna
  W sklepie internetowym www.aquatorioniser.com za towar można zapłacić za pomocą najpopularniejszych systemów bankowości elektronicznej: bank Swedbank AB, SEB bankas AB, DnB bankas AB, Nordea Bank Lietuva, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, Citadele bankas AB, Šiaulių bankas AB.

  Jak zapłacić za zamówienie za pomocą bankowości internetowej:
  Uzupełnij swoje dane kontaktowe i wybierz "bankowość elektroniczną" oraz swój bank jako metodę płatności.
  bubbuliukas.lt przekieruje Cię na stronę banku i przekaże do systemu bankowości elektronicznej dane dotyczące kwoty do zapłaty.
  Zaloguj się na stronie bankowości elektronicznej w zwykły sposób, a system będzie miał już ustawioną płatność za wybrane przez Ciebie towary. Wystarczy, że potwierdzisz płatność.
  Po potwierdzeniu płatności strona bankowości elektronicznej zostanie zamknięta, a Ty wrócisz na stronę www.aquatorioniser.com.

  Przelewem bankowym
  Za towar można zapłacić wykonując normalny przelew na nasze konto. W sposobie płatności prosimy o podanie numeru zamówienia (po zamówieniu towaru numer zamówienia otrzymają Państwo SMS-em i e-mailem).

  Dane o koncie:
  Odbiorca: UAB "BURBULIUKAS IR CO" A/S: LT032140030001970245
  Bank:Nordea Bank Finland Plc
  Kod firmy: 147952214
  Cel płatności: wymagany numer zamówienia
  Kod składki: wymagany numer zamówienia

  Procedury wymiany i zwrotu wadliwych towarów

  1. Wady sprzedanych towarów zostaną usunięte, wadliwe towary zostaną wymienione i zwrócone zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie i z uwzględnieniem wymogów ustawodawstwa Republiki Litewskiej.
   2. Jeśli Kupujący nabył towary o nieodpowiedniej jakości, Kupujący ma prawo do jednego z następujących środków zaradczych:

  2.1. Sprzedającego do bezpłatnego usunięcia wad Towarów w rozsądnym terminie, jeżeli wady te mogą zostać usunięte;
  2.2. odpowiednio obniżyć cenę zakupu;
  2.3. do wymiany towarów na równoważny produkt o odpowiedniej jakości, chyba że wady są niewielkie lub spowodowane przez Kupującego;
  2.4. zwrotu zapłaconej ceny i odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku, gdy sprzedaż towarów gorszej jakości stanowi istotne naruszenie zamówienia.

  1. Jeżeli towary nie spełniają wymagań jakościowych, Kupujący ma prawo żądać, aby towary były odpowiedniej jakości, proporcjonalnie obniżyć cenę towarów lub jednostronnie rozwiązać umowę sprzedaży. W celu zapewnienia zadowalającej jakości towarów, Kupujący ma prawo wyboru żądania naprawy towarów lub żądania ich wymiany, chyba że wymóg ten nie mógłby zostać spełniony lub skutkowałby nieproporcjonalnymi kosztami dla Sprzedającego w stosunku do kosztów spełnienia innego wymogu, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, w tym:

  1) wartość towaru, gdyby nie był wadliwy;
  2) znaczenie wady (niezgodności);
  3) czy zastosowanie innego wymogu spowodowałoby jakiekolwiek niedogodności dla Kupującego.

  1. Kupujący ma prawo żądać proporcjonalnego obniżenia ceny towaru lub odstąpić od umowy tylko wtedy, gdy:

  4.1. Sprzedający nie naprawił lub nie wymienił Towarów lub Sprzedający odmówił pokrycia kosztów zwrotu Towarów lub kosztów demontażu i instalacji Towarów, gdy Towary zostały prawidłowo zainstalowane (zainstalowane, umeblowane lub zamontowane) lub Sprzedający odmówił zapewnienia ich zadowalającej jakości w przypadku naprawy lub wymiany Towarów;
  4.2. wada Towarów wystąpiła pomimo podjętych przez Sprzedającego prób zapewnienia jakości Towarów;
  4.3. wada towaru jest istotna;
  4.4 Sprzedający oświadczył lub z okoliczności jasno wynika, że nie zapewni odpowiedniej jakości towarów w rozsądnym terminie lub że spowoduje to poważne niedogodności dla Kupującego.

  1. Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy, jeśli wada jest niewielka.
   6. Aby zwrócić towar, Kupujący musi spełnić następujące warunki:

  6.1. powiadomić Sprzedawcę na dane kontaktowe podane na fakturze lub na stronie aquatorionizer.com pod adresem admin@burbuliukas.lt, w powiadomieniu należy określić towary, które mają zostać zwrócone;
  6.2. dostarczyć dokument zakupu i dokument potwierdzający gwarancję (jeśli dotyczy);
  6.3. złożyć wniosek w dowolnej formie i przesłać go do Sprzedawcy lub aquatorionizer.com

  1. Kupujący może skorzystać z prawa do zwrotu towarów o wadliwej jakości w okresie gwarancji jakości określonym w dokumencie zakupu towarów, określonym przez Sprzedawcę, od którego Kupujący nabył towary. W przypadku zakupów konsumenckich gwarancja jakości towarów wynosi w każdym przypadku co najmniej 2 lata od daty otrzymania towarów.
   8. Kupujący musi pokryć koszty dostawy i zwrotu towarów. Jeśli towary zostaną zwrócone z powodu wadliwej jakości, Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty dostawy i zwrotu.
  2. Pieniądze zostaną zwrócone Kupującemu niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 5 dni od otrzymania przez Sprzedającego zawiadomienia Kupującego o wadliwej jakości Towarów, a jeżeli Towary nie zostały zwrócone Sprzedającemu przez Kupującego, termin określony w niniejszym punkcie będzie liczony od dnia zwrotu Towarów Sprzedającemu. Pieniądze za Towary zostaną zwrócone Kupującemu w taki sam sposób, w jaki Kupujący zapłacił za Towary w momencie zakupu, chyba że Kupujący i Sprzedający uzgodnią inaczej. Kupujący ma w każdym przypadku prawo zażądać zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
   10. Zwrot pieniędzy nie przysługuje za towary, które zostały uszkodzone umyślnie lub w wyniku zaniedbania (przez chemikalia, wodę, otwarty ogień, wysokie temperatury, ostre przedmioty itp.), lub jeśli zostały naruszone zasady użytkowania lub przechowywania, lub jeśli towary były używane nieprawidłowo lub w niewłaściwym celu.
   11. Odrębne zasady zwrotu wadliwych towarów Sprzedającego mogą być określone w dokumentach gwarancyjnych dołączonych do towarów. Takie zasady zwrotów Sprzedającego mają zastosowanie w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z niniejszymi Warunkami. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między niniejszymi Warunkami a zasadami stosowanymi przez danego Sprzedawcę, niniejsze Warunki mają pierwszeństwo.

  Wymiana i zwrot towarów w przypadku dostarczenia niewłaściwych towarów

  1. W przypadku dostarczenia Kupującemu niewłaściwego towaru, Kupujący musi niezwłocznie poinformować o tym aquatorionizer.com, nie później jednak niż w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, wysyłając wiadomość e-mail na adres admin@burbuliukas.lt lub dzwoniąc pod numer +370 655 35398. Jeśli aquatorionizer.com zostanie poinformowany o dostarczeniu niewłaściwych towarów, aquatorionizer.com na własny koszt odbierze takie towary i zastąpi je właściwymi towarami. W przypadku, gdy Sprzedawca nie posiada zamówionych towarów, zwróci Kupującemu pieniądze zapłacone za przedmiot(y). Pieniądze zostaną zwrócone Kupującemu niezwłocznie, ale nie później niż 5 dni po otrzymaniu przez Sprzedającego powiadomienia Kupującego o otrzymaniu niewłaściwego towaru, a jeśli Towar nie został zwrócony Sprzedającemu przez Kupującego, termin określony w niniejszym punkcie będzie liczony od dnia zwrotu Towaru Sprzedającemu.
   2. Procedura zwrotu towarów i refundacji jest określona w Regulaminie Ogólne zasady dotyczące zwrotu towarów i pieniędzy Sekcja.

  Ogólne zasady dotyczące zwrotu towarów i pieniędzy

  1. W celu dokonania zwrotu towaru (niezależnie od przyczyny zwrotu), Kupujący ma prawo skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: admin@burbuliukas.lt lub +370 655 35398
  2. Wszystkie prezenty, które zostały dostarczone wraz z zakupionym towarem, muszą zostać zwrócone w tym samym czasie, w którym zwracane są towary zakupione przez Klienta, chyba że zakupione towary są zwracane z powodu wady jakościowej, a prezenty dostarczone wraz z nimi zostały z natury zużyte w okresie od zakupu towaru do daty wykrycia wady towaru lub upłynął termin przydatności do spożycia takich prezentów.
   3. Zwracając towary, Kupujący musi podać adres nadawcy i odpowiednio zapakować towary, aby nie zostały uszkodzone podczas wysyłki. Towary uważa się za prawidłowo zapakowane, jeżeli są zamknięte w dodatkowym opakowaniu zewnętrznym (w pudełku, torbie, owinięte w papier itp.), a opakowanie to jest szczelnie zamknięte (na przykład zaplombowane). Jeżeli zwracane towary są delikatne lub kruche, należy je dodatkowo zabezpieczyć przed uderzeniem poprzez owinięcie ich kilkoma warstwami papieru, tkaniny lub folii bąbelkowej, a następnie umieszczenie ich w opakowaniu zewnętrznym przesyłki (pudełku, torbie, papierze). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za paczki wysłane przez Kupującego z niewłaściwym opakowaniem lub adresem, lub jeśli paczki zostaną utracone lub uszkodzone podczas ich zwrotu do Sprzedawcy, chyba że zwrot odbywa się za pośrednictwem kurierów Pigu.lt.
   4. Kupujący może zwrócić Towar dostarczając go do sklepu aquatorionizer.lt, wysyłając go, odsyłając go za pośrednictwem kuriera. Towar należy zwrócić Sprzedającemu na adres wskazany na fakturze przekazanej Kupującemu przez Sprzedającego.
  3. Pieniądze za towar zostaną zwrócone Kupującemu w taki sam sposób, w jaki Kupujący zapłacił za towar w momencie zakupu, chyba że Kupujący i Sprzedający uzgodnią inaczej. W każdym przypadku Kupujący ma prawo zażądać zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

   

  pl_PLPolski